Festivalen ”Sonorous Lights” i Tibble kyrka

2019: Inside-outside

nutida/ny/experimentell/ interaktiv musik i kyrkan


Program:

Söndag, 9 juni 
11:00 Högmässa på pingstdagen med gregoriansk körsång och 
Messiaens ”Messe de la pentecôste”
Tibble vokalensemble 
Under ledning av Roland Möhle
NN, orgel

13:00 Incipit av ljudinstallationen i trapphallen

13:30 Tibble kapell: Konsert/ljudinstallation John Cage, ASLAP-Organ (till 10 aug, 20:20)


Lördag, 15 juni

Ljudinstallation (15. 6. – 10. 8. 2019)
Volker Staub: Witterungsinstrumente und Interaktive Klangobjekt

18:00 Konsert 
Axelsson Nilsson Duo och Volker Staub spelar verk av Axelsson, Nilsson och Staub

20:00 Panelsamtal
"Varför gör vi musik? Varför gillar vi musik?"
Martin Nyström, musikkritiker och författare
Jan Fagius, neurolog 

21:00 Incipit av ljudinstallationen

22:00 Nattkonsert i
Eckard Manz, orgel


Söndag, 16 juni 

18 Körkonsert VocesNordicae, dirigent: Lone Larsen

22 Nattkonsert ii Roland Möhle, orgel


17 juni-8 augusti visningar av installationerna i samband med tonbyten i kapellet, exakta tider meddelas senare


Fredag, 9 aug
22 Nattkonsert iii  
Performance Anna Einarsson, sång och live-elektronik


Lördag, 10 aug
Kl 18 Konsert
Volker Staub: Nr. 19 för trombon, orgel, slagverk och motorsirener
Ivo Nilsson: trombon, Roland Möhle: orgel, Jonny Axelsson: slagverk, Volker Staub: motorsirenen

Kl 20 Festivalavslutningen